Bioenergi

Borch Energi og Landskap sammarbeider med Orkla Trebrensel AS

Biomentek AS vedrørende Hargassner fyringsanlegg  Biomentek

Hans Christian Borchsenius
Mob: 918 11 623
hans.christian@borchsenius.net