Konsulenttjenester for landbruket

Hans Christian Borchsenius

er uttdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøyskole 1992

har arbeidet i Sør-Trøndelag Skogselskap og

har ti års erfaring fra kommunal landbruksforvaltning. Hans Christian Borchsenius påtar seg konsulentoppdrag. Aktuelle oppgaver er::

  • taksering av landbrukseiendommer
  • verdsetting av areal ved salg og ekspropriasjon
  • veistikking for skogbruket
  • grensepåvisning
  • registreringsarbeid
  • prosjektarbeid
  • sekretærarbeid
  • reguleringsplaner
  • m.m.

pris pr. time 600,- eks. mva., kjøring etter statens satser
I 2006 og 2007 var Hans Christian Borchsenius engasjert i prosjekt Åpent Landskap for Orkdal og Meldal kommune.
Hent sluttrapport her

Sammen med prosjekt Veisyn (Fylkesmannen i Sør-Trøndelag), Statens vegvesen og Allskog har Orkla Trebrensel vært med på å utforme en folder om skogrydding langs vei.

Hent folderen her

Orkla Trebrensel AS ble engasjert av fem kommuner for å gjennomføre utsiktsrydding i 2009. Kommunene var Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal og Rennebu.

Hent sluttrapport fra utsiktsrydding her

Hans Christian Borchsenius
Mob: 918 11 623
hans.christian@borchsenius.net