Firmaet utfører praktisk skogsarbeid, først og fremst skjøtsel av ungskog

  • planting
  • ungskogpleie/avstandsregulering/løvrydding
  • stammekvisting
  • rydding av beite

pris pr. time 400,- eks. mva., kjøring etter statens satser

Hans Christian Borchsenius
Mob: 918 11 623
hans.christian@borchsenius.net

planting utføres profesjonelt og kvalitetsriktig

Riktig ungskogpleie gir kvalitetsvirke i fremtiden

Gråorkratt før avstandsregulering    

Gråorstammer etter avstandsregulering

gråor i Orkdal, avkjøring til Knyken

gråor Svorkmo mai 2009 - før tiltak

Gråorstamme - fremtidstre med god kvalitet

Bruk av material fra gråor i kjøkken

Tynning i Rennebu